Back to cases
Hoe kunnen wij innoveren op onze digitale propositie

“en centraal onze content naar tablet brengen?”

In 2012 was de iPad een feit en Infinitas Learning was aan het onderzoeken naar nieuwe manieren om haar content voor het voortgezet onderwijs aan te bieden. Vanuit een een historische achtergrond in drukwerk was er een grote behoefte aan input vanuit het digitale perspectief.

Aliens werd gevraagd om de verschillende mogelijkheden te verkennen en in kaart te brengen. Op deze manier kon Infinitas Learning de juiste strategische keuzes maken. Het overkoepelende doel is om zowel leerlingen, docenten en aangesloten derden te kunnen bedienen en te zorgen voor het leveren van de juiste content, op het juiste moment, op het juiste platform. Samen hebben we gezorgd voor een goede samenwerking in het content productie process en een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring.

“Dankzij Aliens hebben wij een grote stap kunnen maken op de weg naar een nieuwe manier van lesgeven.”

Jannes Hessels - Voormalig CIO Infinitas Learning

Analyse

Het digitale domein is erg aan het veranderen en ontwikkeld zich in een hoog tempo. Sinds de komst van het internet zijn er veel ideeën en concepten over de mogelijkheden die digitale media bieden voor educatie. Bestaande platformen als Adobe en iBooks (apple) bieden mogelijkheden om digitale boeken en content te publiceren. Na een volledige analyse was het mogelijk om het pakket van eisen voor digitale publicaties binnen Infinitas te definiëren.

Proof of Concepts (PoC’s)

Wat zouden de digitale ontwikkelingen kunnen betekenen voor educatie maar ook publicatie, invloed op verdienmodellen en productieproces? Door het testen van alle aannames in korte demo’s werd de theorie naar de praktijk gebracht. Zo was het mogelijk om de juiste beslissingen te maken op het gebied van gebruikerservaring en een toekomst bestendige productie van de inhoud voor zowel print als digitale middelen. Uiteraard zonder tekort te doen aan het educatieve aspect.

Product demo

De voordelen van de controle voor proces en content deed de keuze uiteindelijk vallen op het ontwikkelen van een eigen platform voor publicatie. Dit maakte het mogelijk om een goede koppeling te maken tussen bestaande eigen systemen en systemen van derden. Om te overtuigen is het eerste volledig uitgewerkte demo  gebouwd: “Classmate”. De UX overtuigde de verschilldende OpCo’s – de onder Infinitas horende werkmaatschappijen – om het product te accepteren en over te gaan tot productie! [classmate screenshot in handen van]

Backend

Elke individuele scholier moet op haar specifieke device de juiste content krijgen. Deze content wordt samengesteld uit verschillende bronnen welke voor elke OpCo weer anders zijn. Door het aanbod van content uit verschillende bestaande bronnen, systemen en leveranciers te vangen in een tussenlaag (middleware) was het voor Infinitas mogelijk om de verschillende uitwerkingen aan de voorkant, centraal aan te sturen. [architectuur plaatje]

Design

Educatie is voor iedereen, daarom moeten ook alle platformen worden ondersteund. De applicatie moet uniform worden aangeboden op alle platformen: Apple, Android en web. Dit houdt ook in dat de verschillende devices als smartphones en tablets worden ondersteund. Vanuit functioneel en visueel design wordt rekening gehouden met de karakteristieken van elk platform en fabrikant. Een Lenovo tablet geeft een andere ervaring dan een Samsung tablet, een iPad mini of een website in Safari of Edge. [screenshot op tablet van Studiekit]

Future proof

Met bestaande content en nieuw te ontwikkelen content wil Infinitas klaar zijn voor de snelle ontwikkelingen van de digitale platformen. Waar begonnen is met meer letterlijke vertalingen van boeken met een interactieve laag er overheen op iPads, is het tegelijkertijd mogelijk om de content meer te integreren en deze adaptief weer te geven. Zowel inhoudelijk als visueel wordt de content aangepast aan het device en de leerling zelf. Responsive content op een smartphone met geïntegreerde media is een feit. [screenshot wegreader op phone]

Interview
Met 5 jaar een succesvol draaiend platform en gemiddeld 45.000 dagelijkse gebruikers was het een goed moment om terug te kijken op de samenwerking met de (toenmalige) CIO van Infinitas Learning. In een gesprek met Jannes Hessels werd met gepaste trots de prettige en intensieve samenwerking positief bevestigd!
Door samen de discussie aan te gaan en te kijken naar de mogelijkheden hebben we een mooi en duurzaam product neer kunnen zetten.

Bekijk het interview

“Aliens wist zich te onderscheiden van grotere bureau’s door de snelle wendbaarheid en het meedenken.”

De pragmatische aanpak van kleine demo’s in plaats van rapporten maakte het mogelijk gefundeerde beslissingen te maken. Door elkaar uit te dagen vanuit digitale kennis en mogelijkheden en door de educatieve doelen en uitgangspunten te bevragen, kan het optimale resultaat worden bereikt. Als Aliens willen we blijven prikkelen en zoeken naar vernieuwing. Als je eenmaal aan het bouwen bent is een duurzame relatie van belang. Wij proberen ons daarom op te stellen als partners en niet als aannemers.